Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 11

Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 11

Thủ tướng yêu cầu minh bạch các dự án đầu tư cho sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng yêu cầu minh bạch các dự án đầu tư cho sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT xin Chính phủ cấp vốn để sửa gấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT xin Chính phủ cấp vốn để sửa gấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Ngoài trục vàng, đường bay nào làm 'nặng gánh' Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Ngoài trục vàng, đường bay nào làm 'nặng gánh' Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Chỉ đạo nổi bật: Yêu cầu báo cáo về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Chỉ đạo nổi bật: Yêu cầu báo cáo về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về hư hỏng đường băng Nội Bài

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về hư hỏng đường băng Nội Bài

Báo cáo Thủ tướng về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Báo cáo Thủ tướng về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

Bộ trưởng GTVT: Đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã quá xuống cấp

Bộ trưởng GTVT: Đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã quá xuống cấp