'Mưa' tiền lẻ ném vào kiệu ấn đền Trần

'Mưa' tiền lẻ ném vào kiệu ấn đền Trần

Trắng đêm vượt biển người chờ lấy ấn đền Trần

Trắng đêm vượt biển người chờ lấy ấn đền Trần

Lễ Khai ấn đền Trần 2019: Sáng 19/2, lượng người xếp hàng đã vãn

Lễ Khai ấn đền Trần 2019: Sáng 19/2, lượng người xếp hàng đã vãn

'Biển người' chen lấn trong đêm khai ấn đền Trần năm 2019

'Biển người' chen lấn trong đêm khai ấn đền Trần năm 2019

Công đức tối thiểu 15.000 đồng để được một lá ấn đền Trần

Công đức tối thiểu 15.000 đồng để được một lá ấn đền Trần

Khai ấn đền Trần: Nhao nhao chen lấn ném tiền vào kiệu, bảo vệ bất lực

Khai ấn đền Trần: Nhao nhao chen lấn ném tiền vào kiệu, bảo vệ bất lực

Rủ nhau đi làm xe ôm đêm khai ấn đền Trần

Rủ nhau đi làm xe ôm đêm khai ấn đền Trần

Nô nức dâng lễ đền Trần trước đêm khai ấn

Nô nức dâng lễ đền Trần trước đêm khai ấn

Nam Định phân luồng từ xa, bố trí hơn 2.000 công an bảo vệ lễ khai ấn

Nam Định phân luồng từ xa, bố trí hơn 2.000 công an bảo vệ lễ khai ấn

Hơn 2.000 người bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Hơn 2.000 người bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Khai ấn đền Trần: 16 camera, hơn 2.000 người bảo vệ an ninh lễ hội

Khai ấn đền Trần: 16 camera, hơn 2.000 người bảo vệ an ninh lễ hội

Lễ chùa đầu năm: nên đi những địa điểm nào cho may mắn?

Lễ chùa đầu năm: nên đi những địa điểm nào cho may mắn?

Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng cầu may dịp năm mới ở miền Bắc

Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng cầu may dịp năm mới ở miền Bắc