Hà Nội đặt tên cho 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội đặt tên cho 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội sẽ có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội sẽ có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Ðặt tên 42 đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Điểm danh hơn 40 tuyến đường, phố mới Hà Nội sắp đặt tên

Thành phố Hà Nội dự kiến đặt tên 42 tuyến đường, phố mới