Vụ chặt chém khách tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Vụ chặt chém khách tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Tự ý kê ghế trên biển thu phí trái phép: Một người phụ nữ Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng

Tự ý kê ghế trên biển thu phí trái phép: Một người phụ nữ Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng

Phạt chủ quán 'chặt chém' tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn 2 triệu đồng

Phạt chủ quán 'chặt chém' tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn 2 triệu đồng

Hải Phòng: Xử phạt chủ quán thu tiền ghế ngồi của khách du lịch tại khu du lịch Đồ Sơn

Hải Phòng: Xử phạt chủ quán thu tiền ghế ngồi của khách du lịch tại khu du lịch Đồ Sơn

Vụ thu thêm tiền ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Vụ thu thêm tiền ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Thu 500 nghìn ghế ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Thu 500 nghìn ghế ngồi ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Chủ quán thu tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn bị phạt 2 triệu đồng

Chủ quán thu tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn bị phạt 2 triệu đồng

Chủ quán ở Đồ Sơn nói gì khi bị tố 'chặt chém' hơn 600.000 tiền ghế?

Chủ quán ở Đồ Sơn nói gì khi bị tố 'chặt chém' hơn 600.000 tiền ghế?

Thu 500.000 tiền ghế ngồi của khách đến Đồ Sơn, bị phạt 2 triệu đồng

Thu 500.000 tiền ghế ngồi của khách đến Đồ Sơn, bị phạt 2 triệu đồng

Vụ 'bắt chẹt' khách trả 500.000 đồng tiền ghế ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Vụ 'bắt chẹt' khách trả 500.000 đồng tiền ghế ở Đồ Sơn: Phạt chủ quán 2 triệu đồng

Người thu tiền bãi của du khách ở Đồ Sơn là ai?

Người thu tiền bãi của du khách ở Đồ Sơn là ai?

Chủ quán bị khách tố thu 600.000 đồng tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn nói gì?

Chủ quán bị khách tố thu 600.000 đồng tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn nói gì?