Góc nhìn luật sư về nghi vấn gian lận Gói thầu số 3 đường Na Sang - thị trấn Tủa Chùa

Góc nhìn luật sư về nghi vấn gian lận Gói thầu số 3 đường Na Sang - thị trấn Tủa Chùa

Thành viên trúng thầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 còn nợ thuế

Thành viên trúng thầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 còn nợ thuế

Biến hóa số liệu, trúng gói thầu trăm tỉ ở Điện Biên

Biến hóa số liệu, trúng gói thầu trăm tỉ ở Điện Biên

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6: Doanh thu 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6: Doanh thu 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Điện Biên: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Điện Biên: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Điện Biên: Nguy cơ 'xóa sổ' hàng trăm héc ta rừng tự nhiên!

Điện Biên: Nguy cơ 'xóa sổ' hàng trăm héc ta rừng tự nhiên!

Ma trận doanh thu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6

Ma trận doanh thu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6

Dấu hiệu khai khống hồ sơ để trúng gói thầu trị giá hơn 130 tỷ đồng?

Dấu hiệu khai khống hồ sơ để trúng gói thầu trị giá hơn 130 tỷ đồng?

Công ty CPXD Tiến Triển làm giả hồ sơ năng lực để được trúng thầu?

Công ty CPXD Tiến Triển làm giả hồ sơ năng lực để được trúng thầu?

Kỳ 5: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Kỳ 5: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Làm trái quy định của Chính phủ!

Làm trái quy định của Chính phủ!

3 gói thầu lớn bị tố cản trở mua HSMT tại Điện Biên: Dư luận đang chờ kết quả xử lý

3 gói thầu lớn bị tố cản trở mua HSMT tại Điện Biên: Dư luận đang chờ kết quả xử lý