Vì sao Võ Tắc Thiên lại trở thành hoàng đế?

Vì sao Võ Tắc Thiên lại trở thành hoàng đế?

Lẽ ra, bà phải ở lại Cảm Nghiệp tự nhưng chính thái tử Lý Trị là con của vua Đường Thái Tông đã đưa bà trở...