Dân kêu trời với xe né BOT Biên Hòa

Dân kêu trời với xe né BOT Biên Hòa

Ô tô lũ lượt né Trạm BOT Biên Hòa qua tuyến đường thôn D02

Ô tô lũ lượt né Trạm BOT Biên Hòa qua tuyến đường thôn D02

Cuộc sống bình yên đến lạ khi BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm

Cuộc sống bình yên đến lạ khi BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm

BOT Giao thông: TS. Nguyễn Sĩ Dũng lên tiếng

BOT Giao thông: TS. Nguyễn Sĩ Dũng lên tiếng

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: 'Thu phí BOT hiện nay như kiểu trấn lột'

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: 'Thu phí BOT hiện nay như kiểu trấn lột'

Dân chặn đường ôtô né BOT Biên Hòa: 2 nỗi khốn khổ...

Dân chặn đường ôtô né BOT Biên Hòa: 2 nỗi khốn khổ...

Người dân dùng hàng chục tảng đá lớn chặn ôtô né trạm BOT

Người dân dùng hàng chục tảng đá lớn chặn ôtô né trạm BOT

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

Dân dùng thùng phuy, đá tảng chặn xe né trạm BOT

Dân dùng thùng phuy, đá tảng chặn xe né trạm BOT

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT