2.400 ngày công, thôn thuần nông ở Hà Tĩnh làm nên 'miền quê đáng sống'

2.400 ngày công, thôn thuần nông ở Hà Tĩnh làm nên 'miền quê đáng sống'

Thạch Hà: Thêm 1.244 mô hình sản xuất đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Thạch Hà: Thêm 1.244 mô hình sản xuất đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh huy động trên 6 tỷ đồng an sinh xã hội

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh huy động trên 6 tỷ đồng an sinh xã hội

90 ngày xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới

90 ngày xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngọc Sơn ra quân 100 ngày hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Bàn giao 1.300m đường điện thắp sáng làng quê cho xã NTM ở TP Hà Tĩnh

Bàn giao 1.300m đường điện thắp sáng làng quê cho xã NTM ở TP Hà Tĩnh

Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư

Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư

Góp 2,7 tỷ đồng xây dựng khu dân cư miền núi đẹp hàng đầu Hà Tĩnh

Góp 2,7 tỷ đồng xây dựng khu dân cư miền núi đẹp hàng đầu Hà Tĩnh