Số phận bi kịch của hoàng hậu Trung Quốc tại vị trong nửa ngày

Số phận bi kịch của hoàng hậu Trung Quốc tại vị trong nửa ngày

Trong lịch sử phong kiến, một hoàng hậu Trung Quốc có số phận bi kịch khi chỉ tại vị trong nửa ngày. Người...