Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng...
Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

Danh sách đầy đủ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Danh sách đầy đủ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều giải pháp bảo đảm phát triển bền vững

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều giải pháp bảo đảm phát triển bền vững

Danh sách 48 người được Quốc hội thông qua để lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 48 người được Quốc hội thông qua để lấy phiếu tín nhiệm

ĐBQH: Người được tín nhiệm cao phải xứng tầm chính trị gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải giữ cân đối ngân sách

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Hôm nay 24/10: Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TTTT, bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm