37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội

37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Tiếp theo và hết)

37 lãnh đạo chủ chốt nào của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?

37 lãnh đạo chủ chốt nào của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Kỳ 1)

Cần có KPI cho lãnh đạo để việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội được thực chất

Cần có KPI cho lãnh đạo để việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội được thực chất

Kết quả tín nhiệm giúp người được đánh giá nhìn lại mình

Kết quả tín nhiệm giúp người được đánh giá nhìn lại mình

Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Tôi phản đối và kiên quyết chống tiêu cực'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Tôi phản đối và kiên quyết chống tiêu cực'

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

Nhiều phiếu tín nhiệm thấp: Bộ trưởng và toàn ngành phải nỗ lực hơn

Nhiều phiếu tín nhiệm thấp: Bộ trưởng và toàn ngành phải nỗ lực hơn

Đại biểu Quốc hội điểm mặt dự án đội vốn của ngành giao thông

Đại biểu Quốc hội điểm mặt dự án đội vốn của ngành giao thông

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đừng xin từ chức

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đừng xin từ chức

Đà Nẵng sẽ lấy và công khai phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Đà Nẵng sẽ lấy và công khai phiếu tín nhiệm lãnh đạo

'Phiếu tín nhiệm 2018 chưa đủ cơ sở để cá nhân nào từ chức'

'Phiếu tín nhiệm 2018 chưa đủ cơ sở để cá nhân nào từ chức'

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Lấy phiếu tín nhiệm: Cần, nhưng chưa đủ

Lấy phiếu tín nhiệm: Cần, nhưng chưa đủ

Thấy gì qua lá phiếu tín nhiệm của Quốc hội?

Thấy gì qua lá phiếu tín nhiệm của Quốc hội?

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

Phiếu tín nhiệm thể hiện yêu cầu cao, ghi nhận cố gắng

Phiếu tín nhiệm thể hiện yêu cầu cao, ghi nhận cố gắng

Lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Kỳ vọng những cải thiện từ thực tế

Lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Kỳ vọng những cải thiện từ thực tế

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Đại biểu Quốc hội: 'Không nương tay' khi lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội: 'Không nương tay' khi lấy phiếu tín nhiệm

Nhiều Bộ trưởng đang ngồi vào ghế rất 'nóng', cần cố gắng gấp đôi

Nhiều Bộ trưởng đang ngồi vào ghế rất 'nóng', cần cố gắng gấp đôi

ĐBQH: Kết quả lấy tín nhiệm phản ánh khá chính xác năng lực của các Bộ trưởng

ĐBQH: Kết quả lấy tín nhiệm phản ánh khá chính xác năng lực của các Bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực cố gắng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực cố gắng

Lấy phiếu tín nhiệm: Bước đột phá trong phát huy dân chủ

Lấy phiếu tín nhiệm: Bước đột phá trong phát huy dân chủ

Niềm tin vào những chuyển biến tốt hơn sau kết quả tín nhiệm

Niềm tin vào những chuyển biến tốt hơn sau kết quả tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm: 'Thanh gươm' hay 'quả tạ'?

Lấy phiếu tín nhiệm: 'Thanh gươm' hay 'quả tạ'?

Cử tri đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Cử tri đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

'Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để cố gắng hơn nữa'

'Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để cố gắng hơn nữa'

'Kết quả lấy phiếu phản ánh phần nào rất đúng tình hình hiện nay'

'Kết quả lấy phiếu phản ánh phần nào rất đúng tình hình hiện nay'

Giáo dục có quá nhiều lình xình, tín nhiệm thấp cũng là dễ hiểu

Giáo dục có quá nhiều lình xình, tín nhiệm thấp cũng là dễ hiểu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

Nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ với Tư lệnh ngành phụ trách những lĩnh vực khó khăn

Nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ với Tư lệnh ngành phụ trách những lĩnh vực khó khăn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để tôi cố gắng hơn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để tôi cố gắng hơn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh