Đường sắt Cát Linh lại vận hành thử: Cố tình kéo dài để né trách nhiệm?

Đường sắt Cát Linh lại vận hành thử: Cố tình kéo dài để né trách nhiệm?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Phải chạy trong năm 2019!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Phải chạy trong năm 2019!

Phó Thủ tướng: Khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông ngay trong năm nay

Phó Thủ tướng: Khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông ngay trong năm nay

Yêu cầu cam kết tiến độ dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông

Yêu cầu cam kết tiến độ dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: 'Đường sắt Cát Linh- Hà Đông phải khai thác ngay trong năm nay

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: 'Đường sắt Cát Linh- Hà Đông phải khai thác ngay trong năm nay

Dự án Cát Linh - Hà Đông: Đây còn là lời hứa của Bộ GTVT, của Chính phủ với nhân dân thủ đô!

Dự án Cát Linh - Hà Đông: Đây còn là lời hứa của Bộ GTVT, của Chính phủ với nhân dân thủ đô!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành trong năm 2019?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành trong năm 2019?