Ngắm 'heo' trên tranh Kỷ Hợi

Ngắm 'heo' trên tranh Kỷ Hợi

Thú chơi tranh tết đang trở lại

Thú chơi tranh tết đang trở lại

Tranh Tết: Hồi sinh một thú chơi

Tranh Tết: Hồi sinh một thú chơi

'Du xuân' trong tranh Tết Kỷ Hợi

'Du xuân' trong tranh Tết Kỷ Hợi

Ngắm 'đàn lợn' trong Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi

Ngắm 'đàn lợn' trong Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi

Bản hòa sắc tranh Tết Kỷ Hợi 2019

Bản hòa sắc tranh Tết Kỷ Hợi 2019

Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019

Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019

Ngộ nghĩnh ngắm lợn ngồi xe hơi, khiêu vũ mùa xuân

Ngộ nghĩnh ngắm lợn ngồi xe hơi, khiêu vũ mùa xuân

Ngắm tranh Tết Kỷ Hợi của các họa sĩ đương đại

Ngắm tranh Tết Kỷ Hợi của các họa sĩ đương đại

Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019

Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019