Xã đặc biệt khó khăn đầu tiên tại tỉnh Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đặc biệt khó khăn đầu tiên tại tỉnh Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới

Mặc dù là xã vùng III nhưng Đăk Tơ Lung đã trở thành xã đặc biệt khó khăn đầu tiên được UBND tỉnh Kon Tum...
Xã vùng III đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở Kon Tum

Xã vùng III đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở Kon Tum

Kon Tum: Trao tặng 55 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số

Kon Tum: Trao tặng 55 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số

Trao 55 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo Kon Tum

Vụ thủy điện 'bức tử' sông Đăk Snghé: Ưu tiên nguồn nước cho hạ du

Vụ thủy điện 'bức tử' sông Đăk Snghé: Ưu tiên nguồn nước cho hạ du

Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng hạ du

Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng hạ du

Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng hạ du

Tặng nhà Đại đoàn kết cho mẹ đơn thân ở Kon Tum