Ngưỡng mộ người phụ nữ sở hữu 5 nông trại hữu cơ như hệ sinh thái 'cổ xưa'

Ngưỡng mộ người phụ nữ sở hữu 5 nông trại hữu cơ như hệ sinh thái 'cổ xưa'

Bị đuổi đánh vì chuyện nấu cơm, chồng dùng cuốc chim sát hại vợ

Bị đuổi đánh vì chuyện nấu cơm, chồng dùng cuốc chim sát hại vợ

Bị vợ cằn nhắn chuyện nấu cơm, chồng dùng cuốc chim gây thảm án

Bị vợ cằn nhắn chuyện nấu cơm, chồng dùng cuốc chim gây thảm án

Bị đánh chết vì cằn nhằn chồng không chiu nấu cơm

Bị đánh chết vì cằn nhằn chồng không chiu nấu cơm

Kon Tum: Chồng dùng cuốc đánh vợ tử vong rồi tự tử chỉ vì không nấu cơm

Kon Tum: Chồng dùng cuốc đánh vợ tử vong rồi tự tử chỉ vì không nấu cơm

Vợ không nấu cơm, chồng giết chết rồi tự tử bất thành

Vợ không nấu cơm, chồng giết chết rồi tự tử bất thành

Bị mắng vì không nấu cơm, chồng đánh chết vợ

Bị mắng vì không nấu cơm, chồng đánh chết vợ

Bị mắng vì về sớm không nấu cơm, chồng dùng cuốc đánh chết vợ

Bị mắng vì về sớm không nấu cơm, chồng dùng cuốc đánh chết vợ

Lợi dụng giáp Tết, lâm tặc lên rừng xẻ gỗ 'khủng'

Lợi dụng giáp Tết, lâm tặc lên rừng xẻ gỗ 'khủng'