Cấp cứu thuyền viên viêm ruột thừa trên biển Hoàng Sa

Cấp cứu thuyền viên viêm ruột thừa trên biển Hoàng Sa

Cứu ngư dân nguy kịch ở Hoàng Sa

Cứu ngư dân nguy kịch ở Hoàng Sa

SAR 412 cứu nạn ngư dân Quảng Ngãi ở vùng biển Hoàng Sa

SAR 412 cứu nạn ngư dân Quảng Ngãi ở vùng biển Hoàng Sa

Hỏa tốc vượt biển cứu thuyền viên gặp nạn giữa trùng khơi

Hỏa tốc vượt biển cứu thuyền viên gặp nạn giữa trùng khơi

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi hành nghề tại Hoàng Sa

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi hành nghề tại Hoàng Sa

Cấp cứu thuyền viên tàu cá lâm bệnh tại ngư trường Hoàng Sa

Cấp cứu thuyền viên tàu cá lâm bệnh tại ngư trường Hoàng Sa

Kịp thời đưa thuyền viên bị bệnh tại khu vực quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng

Kịp thời đưa thuyền viên bị bệnh tại khu vực quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng

Cứu kịp thời ngư dân Quảng Ngãi nguy kịch ở Hoàng Sa

Cứu kịp thời ngư dân Quảng Ngãi nguy kịch ở Hoàng Sa

Kịp thời cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên biển

Kịp thời cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên biển

Vượt sóng xuyên đêm cứu ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa

Vượt sóng xuyên đêm cứu ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa