Khô hạn khiến nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng

Khô hạn khiến nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng

Bàn cách đảm bảo nguồn nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Bàn cách đảm bảo nguồn nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Khô hạn kéo dài, khó cấp nước cho vụ Đông Xuân

Khô hạn kéo dài, khó cấp nước cho vụ Đông Xuân

EVN cảnh báo: Cấp nước hồ thủy điện cho vụ Đông Xuân 2020 có nhiều khó khăn

EVN cảnh báo: Cấp nước hồ thủy điện cho vụ Đông Xuân 2020 có nhiều khó khăn

Cấp nước đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 có rất nhiều khó khăn

Cấp nước đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 có rất nhiều khó khăn

Mưa bão liên tục, thủy điện vẫn thiếu nước, EVN phải huy động điện dầu giá cao

Mưa bão liên tục, thủy điện vẫn thiếu nước, EVN phải huy động điện dầu giá cao

Nguy cơ thiếu điện buộc EVN phải tính phương án chạy máy phát dầu

Nguy cơ thiếu điện buộc EVN phải tính phương án chạy máy phát dầu

EVN tăng huy động điện chạy dầu những tháng cuối năm

EVN tăng huy động điện chạy dầu những tháng cuối năm

Thiếu nước nghiêm trọng, EVN khẩn cấp huy động các nguồn điện dầu cấp điện

Thiếu nước nghiêm trọng, EVN khẩn cấp huy động các nguồn điện dầu cấp điện

EVN huy động tới 2,57 tỷ kWh điện chạy dầu đắt đỏ trong 2019

EVN huy động tới 2,57 tỷ kWh điện chạy dầu đắt đỏ trong 2019