Hạ Hầu Uyên bị đại tướng Thục Hán giết tại trận

Hạ Hầu Uyên bị đại tướng Thục Hán giết tại trận

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng việc gì cũng có lý do của nó và Hạ Hầu Bá có lý do của riêng ông khi quyết định...
Gián điệp nào dưới trướng Lưu Bị, hại chết Quan Vũ - Trương Phi?

Gián điệp nào dưới trướng Lưu Bị, hại chết Quan Vũ - Trương Phi?

Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, đỉnh cao dàn trận trong lịch sử quân sự

Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, đỉnh cao dàn trận trong lịch sử quân sự

Nguồn gốc của câu nói 'giàu như Thạch Sùng'

Nguồn gốc của câu nói 'giàu như Thạch Sùng'

Không bắt tay với Lưu Bị, liệu Tôn Quyền thắng trận Xích Bích?

Không bắt tay với Lưu Bị, liệu Tôn Quyền thắng trận Xích Bích?

Gia Cát Lượng nói ra 5 từ, phơi bày nguyên nhân khiến Thục Hán diệt vong

Gia Cát Lượng nói ra 5 từ, phơi bày nguyên nhân khiến Thục Hán diệt vong

Vì sao Mã Siêu không ra tay cứu giúp Quan Vũ lúc chạy về Mạch Thành?

Vì sao Mã Siêu không ra tay cứu giúp Quan Vũ lúc chạy về Mạch Thành?

Nếu dòng họ Tư Mã không tạo phản, liệu Tào Ngụy có thống nhất được Tam quốc hay không?

Nếu dòng họ Tư Mã không tạo phản, liệu Tào Ngụy có thống nhất được Tam quốc hay không?

Vị hoàng đế hoang dâm vô độ, hậu cung gần 13.000 mỹ nữ vẫn chưa thỏa lòng

Vị hoàng đế hoang dâm vô độ, hậu cung gần 13.000 mỹ nữ vẫn chưa thỏa lòng

Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

Trong thời Tam Quốc, vì sao con cái của Tào Tháo tuổi thọ đều khá ngắn?

Trong thời Tam Quốc, vì sao con cái của Tào Tháo tuổi thọ đều khá ngắn?

Vì sao Lưu Bị trao binh quyền cho Lý Nghiêm?

Vì sao Lưu Bị trao binh quyền cho Lý Nghiêm?

Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (Kỳ 4)

Chị em Nhị Kiều – người mà Tào Tháo muốn 'đoạt' được nhất là ai?

Chị em Nhị Kiều – người mà Tào Tháo muốn 'đoạt' được nhất là ai?

Tại sao Lã Mông giết Quan Vũ mặc cho Tôn Quyền nhiều lần cảnh báo?

Tại sao Lã Mông giết Quan Vũ mặc cho Tôn Quyền nhiều lần cảnh báo?

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Quan Vũ tử trận, tại sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng?

Quan Vũ tử trận, tại sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng?

2 nhân vật được Từ Thứ tiến cử đều 'nổi như cồn' dưới thời Tam Quốc: 1 người đại trung, 1 người đại gian

2 nhân vật được Từ Thứ tiến cử đều 'nổi như cồn' dưới thời Tam Quốc: 1 người đại trung, 1 người đại gian

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị tỷ thí kiếm pháp với em Tôn Quyền

Gián điệp dưới trướng Lưu Bị là ai?

Gián điệp dưới trướng Lưu Bị là ai?

Vì sao khi đến Đông Ngô rước dâu, Lưu Bị chỉ mang Triệu Vân đi cùng?

Vì sao khi đến Đông Ngô rước dâu, Lưu Bị chỉ mang Triệu Vân đi cùng?

Gia Cát Lượng khiến Thục Hán diệt vong vì tin nhầm 2 người

Gia Cát Lượng khiến Thục Hán diệt vong vì tin nhầm 2 người

Nếu Lưu Bị thống nhất được 3 nước, Gia Cát Lượng sẽ sống hay chết?

Nếu Lưu Bị thống nhất được 3 nước, Gia Cát Lượng sẽ sống hay chết?

Clip: Gia Cát Lượng khích Chu Du đánh Tào Tháo và cái kết

Clip: Gia Cát Lượng khích Chu Du đánh Tào Tháo và cái kết

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là người giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ thời Tam Quốc

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là người giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ thời Tam Quốc

Trăm người xếp hàng rửa mặt, xin nước thánh ở lễ hội Phủ Na

Trăm người xếp hàng rửa mặt, xin nước thánh ở lễ hội Phủ Na

Xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Kết cục bi thảm của mãnh tướng Đông Ngô từng khiến Lưu Bị u uất đổ bệnh mà chết, đẩy Thục Hán vào cảnh suy vong

Kết cục bi thảm của mãnh tướng Đông Ngô từng khiến Lưu Bị u uất đổ bệnh mà chết, đẩy Thục Hán vào cảnh suy vong

Thời Tam Quốc, 'Thường bại tướng quân' đánh trận nào thua trận nấy là ai?

Thời Tam Quốc, 'Thường bại tướng quân' đánh trận nào thua trận nấy là ai?

Nhân vật hạ được 2 người trong Ngũ hổ tướng Tam Quốc là ai?

Nhân vật hạ được 2 người trong Ngũ hổ tướng Tam Quốc là ai?

Về với Na Sơn động phủ

Về với Na Sơn động phủ

Suốt cuộc đời làm mưu sĩ của Gia Cát Lượng, ông căm hận ai nhất?

Suốt cuộc đời làm mưu sĩ của Gia Cát Lượng, ông căm hận ai nhất?

Clip: Anh trai Tôn Quyền bị thích khách ám sát

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật nào khiến Gia Cát Lượng luôn luôn lo lắng trong lòng?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật nào khiến Gia Cát Lượng luôn luôn lo lắng trong lòng?

Chuyện về nữ nhân xuất thân hèn kém, may mắn trở thành Hoàng hậu nhưng tâm địa hiểm độc cay nghiệt, sau cùng bị cung nữ giết chết

Chuyện về nữ nhân xuất thân hèn kém, may mắn trở thành Hoàng hậu nhưng tâm địa hiểm độc cay nghiệt, sau cùng bị cung nữ giết chết

Dù được gả cho Lưu Bị, em gái Tôn Quyền cả đời không thể sinh con vì lý do đầy toan tính, ít người biết đến

Dù được gả cho Lưu Bị, em gái Tôn Quyền cả đời không thể sinh con vì lý do đầy toan tính, ít người biết đến

Nếu như Gia Cát Lượng đi theo phò tá Tào Tháo, liệu Tào Ngụy có thể thống nhất được thiên hạ?

Nếu như Gia Cát Lượng đi theo phò tá Tào Tháo, liệu Tào Ngụy có thể thống nhất được thiên hạ?

Hơn hẳn Gia Cát Lượng về khả năng ứng phó với biến cố, nếu Bàng Thống không chết sớm và dẫn quân Bắc phạt, liệu ông có thể đánh bại Tư Mã Ý?

Hơn hẳn Gia Cát Lượng về khả năng ứng phó với biến cố, nếu Bàng Thống không chết sớm và dẫn quân Bắc phạt, liệu ông có thể đánh bại Tư Mã Ý?

Tào Tháo đem quân đánh Đông Ngô, Tôn Quyền viết 1 lá thư vỏn vẹn 16 chữ, Tào Tháo vừa đọc xong lập tức cho rút quân

Tào Tháo đem quân đánh Đông Ngô, Tôn Quyền viết 1 lá thư vỏn vẹn 16 chữ, Tào Tháo vừa đọc xong lập tức cho rút quân

Hé lộ danh tướng giỏi nhất nhà Tào Ngụy khiến Tôn Quyền khóc hận

Hé lộ danh tướng giỏi nhất nhà Tào Ngụy khiến Tôn Quyền khóc hận

'Choáng váng' với lý do khiến Chu Du nhất quyết không theo phò Tào Tháo

'Choáng váng' với lý do khiến Chu Du nhất quyết không theo phò Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Việc đầu tiên Lưu Bị làm sau khi xưng đế

Tam quốc diễn nghĩa: Việc đầu tiên Lưu Bị làm sau khi xưng đế

Tam Quốc: Ba người duy nhất khiến Tào Tháo thực sự khiếp sợ

Tam Quốc: Ba người duy nhất khiến Tào Tháo thực sự khiếp sợ

2 tướng lĩnh bỏ Thục Hán đầu hàng Tào Ngụy, người hưởng cuộc sống viên mãn, người không ngờ có ngày bị chết chém

2 tướng lĩnh bỏ Thục Hán đầu hàng Tào Ngụy, người hưởng cuộc sống viên mãn, người không ngờ có ngày bị chết chém