Đêm nhạc Đông Kinh Cổ nhạc - truyền thống đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc Đông Kinh Cổ nhạc - truyền thống đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 – 2021 với sự tham gia của hai nhóm nhạc Đông Kinh Cổ...
Đêm nhạc truyền thống- đương đại chào năm mới 2021

Đêm nhạc truyền thống- đương đại chào năm mới 2021

Thưởng thức chuyến tàu âm nhạc 'Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 - 2021'

Thưởng thức chuyến tàu âm nhạc 'Việt Nam truyền thống và đương đại: 1011 - 2021'

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại 1011 – 2021

Đêm nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại 1011 – 2021

'1011 - 2021' - đêm nhạc gợi nhớ ký ức về Thăng Long-Hà Nội

'1011 - 2021' - đêm nhạc gợi nhớ ký ức về Thăng Long-Hà Nội

Biểu diễn âm nhạc 'Việt Thiền Âm' nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Biểu diễn âm nhạc 'Việt Thiền Âm' nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Thưởng thức 'Chuyện nhạc Tiếng tơ' trong lòng phố cổ Hà Nội

Thưởng thức 'Chuyện nhạc Tiếng tơ' trong lòng phố cổ Hà Nội

Hấp dẫn 'Tiếng Tơ' trên phố cổ Hà Thành

Hấp dẫn 'Tiếng Tơ' trên phố cổ Hà Thành

Phố cổ Hà Nội: Khai mạc chuỗi hoạt động nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Phố cổ Hà Nội: Khai mạc chuỗi hoạt động nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Hà Nội: Trải nghiệm nghệ thuật với chuỗi sự kiện văn hóa 'Tiếng tơ'

Hà Nội: Trải nghiệm nghệ thuật với chuỗi sự kiện văn hóa 'Tiếng tơ'

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với 'Tiếng tơ'

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với 'Tiếng tơ'

Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam