Chủ động chống sạt lở bãi thải

Chủ động chống sạt lở bãi thải

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực có hoạt động khai thác than, bãi...
Đèo Nai - tầng than ấm mãi dấu chân Bác Hồ

Đèo Nai - tầng than ấm mãi dấu chân Bác Hồ

Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác than

Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác than

Đèo Nai làm theo lời Bác

Đèo Nai làm theo lời Bác

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

TKV: Sản xuất bền vững song hành thân thiện môi trường

TKV: Sản xuất bền vững song hành thân thiện môi trường

TKV: Triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Nâng cao chất lượng môi trường sống