Nhìn lại những hình ảnh xót lòng nơi siêu bão quét qua

Nhìn lại những hình ảnh xót lòng nơi siêu bão quét qua

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 10 tàn phá miền Trung, thiệt hại khủng khiếp

Bão số 10 tàn phá miền Trung, thiệt hại khủng khiếp

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bão số 10 suy yếu, Bắc và Trung Bộ vẫn mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bão số 10 suy yếu, Bắc và Trung Bộ vẫn mưa lớn

Bão số 10 đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp

Bão số 10 đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp

Bão số 10 đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp

Bão số 10 đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp

Bão số 10 chuyển hướng sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 10 chuyển hướng sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới