Thông gia 'đại chiến' vì đón dâu xa

Thông gia 'đại chiến' vì đón dâu xa

Ngày nhà trai vào chơi nhà, thưa chuyện với đằng gái vợ, chồng bà Phượng phải thuê một cái xe 7 chỗ để đại...