Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu vực Đông Bắc Cái Bầu

Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu vực Đông Bắc Cái Bầu

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ...
Dấu tích khai thác than thời Pháp thuộc tại Vân Đồn

Dấu tích khai thác than thời Pháp thuộc tại Vân Đồn

Quảng Ninh: Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

Quảng Ninh: Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực

Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực

Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

Vân Đồn là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Vân Đồn là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Vân Đồn sẽ có du lịch biển cao cấp và Casino

Vân Đồn sẽ có du lịch biển cao cấp và Casino

Quảng Ninh: Vân Đồn sẽ thành khu kinh tế biển đa ngành

Quảng Ninh: Vân Đồn sẽ thành khu kinh tế biển đa ngành

Quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

Vân Đồn: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Vân Đồn: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Vân Đồn: Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược

Vân Đồn: Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược