Vì sao nợ tiền làm metro để Đại sứ Nhật phải viết thư cảnh báo?

Vì sao nợ tiền làm metro để Đại sứ Nhật phải viết thư cảnh báo?

Cần một tư duy mới về sản phẩm chủ lực của TPHCM

Cần một tư duy mới về sản phẩm chủ lực của TPHCM

Đường sắt đô thị: Điển hình về tình trạng đội vốn

Đường sắt đô thị: Điển hình về tình trạng đội vốn

Đường sắt đô thị: Điển hình về tình trạng đội vốn

Đường sắt đô thị: Điển hình về tình trạng đội vốn

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau trận mưa đầu mùa

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau trận mưa đầu mùa

Cá chết nổi trắng kênh ở Sài Gòn sau mưa đầu mùa

Cá chết nổi trắng kênh ở Sài Gòn sau mưa đầu mùa

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Metro Sài Gòn: Bao giờ thoát cảnh 'ăn đong'?

Metro Sài Gòn: Bao giờ thoát cảnh 'ăn đong'?