Điều chỉnh tăng tầng cao công trình tại khu đất vàng quận 3

Điều chỉnh tăng tầng cao công trình tại khu đất vàng quận 3

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau trận mưa đầu mùa

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau trận mưa đầu mùa

Cá chết nổi trắng kênh ở Sài Gòn sau mưa đầu mùa

Cá chết nổi trắng kênh ở Sài Gòn sau mưa đầu mùa

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè lại chết hàng loạt

Cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè lại chết hàng loạt

TPHCM cần hơn 23.000 tỉ đồng di dời 20.000 căn nhà ven kênh, rạch

TPHCM cần hơn 23.000 tỉ đồng di dời 20.000 căn nhà ven kênh, rạch

Quyết tâm đầu tư công nghệ... đốt rác thành điện

Quyết tâm đầu tư công nghệ... đốt rác thành điện