K-ICM van xin fan cuồng ngưng phỉ báng Misthy

K-ICM van xin fan cuồng ngưng phỉ báng Misthy

Một bộ phận fan cuồng của Jack tỏ ra không hài lòng khi Misthy đóng nữ chính trong MV 'Em Gì Ơi'.