Sức hút từ du lịch văn hóa tâm linh

Sức hút từ du lịch văn hóa tâm linh

Cứ mỗi độ Xuân về, các điểm di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa nổi tiếng của huyện Ba Vì lại thu hút lượng...