Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Tu bổ di tích xuống cấp thế nào là đúng?

Tu bổ di tích xuống cấp thế nào là đúng?

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Tu bổ mà như… phá, di sản đang 'kêu cứu'

Tu bổ mà như… phá, di sản đang 'kêu cứu'

Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Tọa đàm trực tuyến 'Tìm giải pháp giảm thiểu các vi phạm trong công tác tu bổ di tích'

Tọa đàm trực tuyến 'Tìm giải pháp giảm thiểu các vi phạm trong công tác tu bổ di tích'

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Làm sao để không có vụ đình Lương Xá, hay Trăm Gian thứ 2?

Làm sao để không có vụ đình Lương Xá, hay Trăm Gian thứ 2?

Xã hội hóa việc tu bổ, tôn tạo di tích là cần thiết

Xã hội hóa việc tu bổ, tôn tạo di tích là cần thiết

Đình chùa của ông, của tôi, của chúng ta, nhưng phải trùng tu thì là của ai?

Đình chùa của ông, của tôi, của chúng ta, nhưng phải trùng tu thì là của ai?

'Sóng dữ' trong trùng tu đình làng

'Sóng dữ' trong trùng tu đình làng

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Quản lý di tích, nhìn từ vụ việc bê tông hóa đình Lương Xá

Quản lý di tích, nhìn từ vụ việc bê tông hóa đình Lương Xá

Việc áp dụng hai bộ quy tắc ứng xử tại Hà Nội cần tránh hình thức

Việc áp dụng hai bộ quy tắc ứng xử tại Hà Nội cần tránh hình thức

Những vết thương di tích

Những vết thương di tích

Đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Di tích kêu cứu

Đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Di tích kêu cứu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Di tích quốc gia 400 năm tuổi ở Phú Thọ sắp thành phế tích

Di tích quốc gia 400 năm tuổi ở Phú Thọ sắp thành phế tích

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Thờ ơ với hành vi phá hoại di sản

Thờ ơ với hành vi phá hoại di sản

Đình cổ 300 năm bị bêtông hóa: Trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?

Đình cổ 300 năm bị bêtông hóa: Trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Từ vụ đình Lương Xá: Chưa từng thấy ai đi tù vì phá hoại di tích

Từ vụ đình Lương Xá: Chưa từng thấy ai đi tù vì phá hoại di tích

Thêm một di tích đình cổ kêu cứu

Thêm một di tích đình cổ kêu cứu

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Lại một ngôi đình có nguy cơ sụp đổ

Lại một ngôi đình có nguy cơ sụp đổ

Lại một ngôi đình có nguy cơ sụp đổ

Lại một ngôi đình có nguy cơ sụp đổ

Xã hội hóa bảo tồn di tích: Con dao 2 lưỡi

Xã hội hóa bảo tồn di tích: Con dao 2 lưỡi

Vụ bê tông hóa di tích 300 tuổi ở Hà Nội: Tình huống khó cho số phận di tích

Vụ bê tông hóa di tích 300 tuổi ở Hà Nội: Tình huống khó cho số phận di tích

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi: Tư duy ngược trong bảo tồn, xã hội hóa

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi: Tư duy ngược trong bảo tồn, xã hội hóa

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

PGS. TS Nguyễn Văn Huy: Quản lý di sản đang bộc lộ nhiều yếu kém

PGS. TS Nguyễn Văn Huy: Quản lý di sản đang bộc lộ nhiều yếu kém

Vẻ đẹp của ngôi đình 300 năm tuổi trước ngày bị 'bức tử'

Vẻ đẹp của ngôi đình 300 năm tuổi trước ngày bị 'bức tử'

Mối lo từ việc 'tu bổ' đình Lương Xá

Mối lo từ việc 'tu bổ' đình Lương Xá

Vụ việc đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Hà Nội quá 'chậm chạp và quan liêu'

Vụ việc đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Hà Nội quá 'chậm chạp và quan liêu'

Đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Cứu được không?

Đình 300 tuổi bị bê tông hóa: Cứu được không?

Bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa: Xây xi măng không phải chắc chắn

Bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa: Xây xi măng không phải chắc chắn