Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: 3 cán bộ xã bị ... khiển trách

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: 3 cán bộ xã bị ... khiển trách

Sai phạm tại đình Lương Xá: Bài học đắt giá trong trùng tu di tích

Sai phạm tại đình Lương Xá: Bài học đắt giá trong trùng tu di tích

'Phù phép' ngôi đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi, 3 cán bộ bị kỷ luật

'Phù phép' ngôi đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi, 3 cán bộ bị kỷ luật

Phá hỏng kiến trúc một ngôi đình hàng trăm năm tuổi: Sao chỉ khiển trách?

Phá hỏng kiến trúc một ngôi đình hàng trăm năm tuổi: Sao chỉ khiển trách?

Bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi, 3 cán bộ bị khiển trách

Bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi, 3 cán bộ bị khiển trách

Kỷ luật 3 cán bộ xã liên quan đến vụ 'bê tông hóa' đình 300 tuổi ở Hà Nội

Kỷ luật 3 cán bộ xã liên quan đến vụ 'bê tông hóa' đình 300 tuổi ở Hà Nội

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chưa làm rõ trách nhiệm

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chưa làm rõ trách nhiệm

3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách trong sai phạm tại đình Lương Xá

3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách trong sai phạm tại đình Lương Xá

Kỷ luật ba cán bộ liên quan đến vi phạm trong tu bổ đình Lương Xá

Kỷ luật ba cán bộ liên quan đến vi phạm trong tu bổ đình Lương Xá

Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị kỷ luật vì bê tông hóa di tích đình Lương Xá 300 tuổi

Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị kỷ luật vì bê tông hóa di tích đình Lương Xá 300 tuổi

Vụ phá đình 300 tuổi: Chỉ khiển trách ba cán bộ

Vụ phá đình 300 tuổi: Chỉ khiển trách ba cán bộ

Sai phạm bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chỉ 3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách

Sai phạm bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chỉ 3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách

Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản

Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản

Hai mặt của một vấn đề

Lợi dụng lơi lỏng trong phân cấp quản lý - di sản dễ bị tổn thương, xâm hại

Lợi dụng lơi lỏng trong phân cấp quản lý - di sản dễ bị tổn thương, xâm hại

Bài 2: Lời giải nào cho 'bài toán' trùng tu các di tích?

Bài 2: Lời giải nào cho 'bài toán' trùng tu các di tích?

Để việc trùng tu di tích thực sự có hiệu quả

Để việc trùng tu di tích thực sự có hiệu quả

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Hình ảnh ngôi Đình cổ 300 tuổi bị bê tông hóa thành 1 ngày tuổi đang chờ khắc phục

Hình ảnh ngôi Đình cổ 300 tuổi bị bê tông hóa thành 1 ngày tuổi đang chờ khắc phục

Vụ phá đình 300 tuổi: Sở Văn hóa yêu cầu phương án 'cứu vãn' tối ưu

Vụ phá đình 300 tuổi: Sở Văn hóa yêu cầu phương án 'cứu vãn' tối ưu

Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu huyện Ứng Hòa đề xuất phương án xử lý đình Lương Xá

Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu huyện Ứng Hòa đề xuất phương án xử lý đình Lương Xá

Lỗ hổng bảo tồn di tích:Thiếu trách nhiệm hay do phân cấp quản lý?

Lỗ hổng bảo tồn di tích:Thiếu trách nhiệm hay do phân cấp quản lý?

Đã đến lúc cần 'mặc áo giáp' cho di tích?

Đã đến lúc cần 'mặc áo giáp' cho di tích?

Tìm biện pháp khắc phục sự cố tu bổ đình Lương Xá

Tìm biện pháp khắc phục sự cố tu bổ đình Lương Xá

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Bỏ mặc trùng tu

Bỏ mặc trùng tu

Vi phạm trùng tu di sản tại đình Lương Xá: Cứu đình khi sự đã rồi

Vi phạm trùng tu di sản tại đình Lương Xá: Cứu đình khi sự đã rồi

Nét đẹp tinh tế của đình Lương Xá trước khi bị 'trùng tu'

Nét đẹp tinh tế của đình Lương Xá trước khi bị 'trùng tu'

Sai phạm tu bổ di tích tại Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?

Sai phạm tu bổ di tích tại Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

Bàn phương án khắc phục sai phạm tại đình Lương Xá

Bàn phương án khắc phục sai phạm tại đình Lương Xá

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Vụ phá đình 300 tuổi: Chấp nhận phương án đình bê tông?

Vụ phá đình 300 tuổi: Chấp nhận phương án đình bê tông?

Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Tu bổ mà như… phá, di sản đang 'kêu cứu'

Tu bổ mà như… phá, di sản đang 'kêu cứu'

Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân sau vụ việc vi phạm ở đình Lương Xá

Tọa đàm trực tuyến 'Tìm giải pháp giảm thiểu các vi phạm trong công tác tu bổ di tích'

Tọa đàm trực tuyến 'Tìm giải pháp giảm thiểu các vi phạm trong công tác tu bổ di tích'

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Làm sao để không có vụ đình Lương Xá, hay Trăm Gian thứ 2?

Làm sao để không có vụ đình Lương Xá, hay Trăm Gian thứ 2?