Tập kết rác ngay dải phân cách

Tập kết rác ngay dải phân cách

TT GDNN-GDTX Đại Từ: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

TT GDNN-GDTX Đại Từ: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Ngành y tế TP. Thái Nguyên góp phần tích cực vào XDNTM

Ngành y tế TP. Thái Nguyên góp phần tích cực vào XDNTM

Trường CĐ Nghề Điện Biên góp phần nâng cao chất lượng NNL

Trường CĐ Nghề Điện Biên góp phần nâng cao chất lượng NNL

Thái Nguyên nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn

Thái Nguyên nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn

Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới

Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới

Văn Hán đẩy mạnh giảm nghèo để về đích nông thôn mới

Văn Hán đẩy mạnh giảm nghèo để về đích nông thôn mới

Phổ Yên đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phổ Yên đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2020 có 6 huyện cán đích NTM

Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2020 có 6 huyện cán đích NTM

Yên Trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng

Yên Trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng

Yên Phụ nỗ lực để đạt chuẩn vào cuối năm 2018

Yên Phụ nỗ lực để đạt chuẩn vào cuối năm 2018

Dũng Liệt phát huy giá trị văn hóa trong XDNTM

Dũng Liệt phát huy giá trị văn hóa trong XDNTM

'Sân khấu hóa' tuyên truyền, Vĩnh Hùng thành công

'Sân khấu hóa' tuyên truyền, Vĩnh Hùng thành công

Vĩnh Ninh, coi trọng phát triển sản xuất

Vĩnh Ninh, coi trọng phát triển sản xuất

XDNTM ở Phú Bình: Tăng về lượng, sâu về chất

XDNTM ở Phú Bình: Tăng về lượng, sâu về chất

Lương Phú đẩy mạnh sản xuất, XDNTM theo chiều sâu

Lương Phú đẩy mạnh sản xuất, XDNTM theo chiều sâu

Triêu Dương, đã rất gần điểm đến

Triêu Dương, đã rất gần điểm đến

BVĐK TP. Sầm Sơn: Vươn lên xứng tầm bệnh viện của TP. du lịch

BVĐK TP. Sầm Sơn: Vươn lên xứng tầm bệnh viện của TP. du lịch

Nga Lĩnh phấn đấu hoàn thành XDNTM nâng cao vào năm 2020

Nga Lĩnh phấn đấu hoàn thành XDNTM nâng cao vào năm 2020

Nga Sơn chú trọng 'kích cầu' để về đích vào năm 2020

Nga Sơn chú trọng 'kích cầu' để về đích vào năm 2020

Lộc Sơn coi trọng sức dân trong XDNTM

Lộc Sơn coi trọng sức dân trong XDNTM

Sắc mới trên quê hương cuộc khởi nghĩa Ba Đình lịch sử

Sắc mới trên quê hương cuộc khởi nghĩa Ba Đình lịch sử

Sắc mới trên quê hương cuộc khởi nghĩa Ba Đình lịch sử

Sắc mới trên quê hương cuộc khởi nghĩa Ba Đình lịch sử

Hoằng Thanh, đại công trường sắp cập bến NTM

Hoằng Thanh, đại công trường sắp cập bến NTM

Hoằng Thanh, đại công trường sắp cập bến NTM

Hoằng Thanh, đại công trường sắp cập bến NTM

Giao thông là chìa khóa thúc đẩy phát triển tại Hoằng Xuyên

Giao thông là chìa khóa thúc đẩy phát triển tại Hoằng Xuyên

Sắc mới ở nông thôn Thái Nguyên

Sắc mới ở nông thôn Thái Nguyên

Agribank Thanh Hóa: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Agribank Thanh Hóa: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

HLV và Trang trại Lào Cai: Đổi tên để tăng sức mạnh

Bình Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Bình Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Phương Sơn đang trên đà về đích nông thôn mới

XDNTM ở Cảnh Thụy: Dồn điền đổi thửa là nhiệm vụ trọng tâm

XDNTM ở Tân Dĩnh: Thành công từ sự chung tay của cộng đồng