Sống trọn một đêm hào khí văn thơ với 'Vừng ơi mở cửa' Đại học KHXH&NV

Sống trọn một đêm hào khí văn thơ với 'Vừng ơi mở cửa' Đại học KHXH&NV

Giao lưu dân số 'Những bước chân không mỏi'

Giao lưu dân số 'Những bước chân không mỏi'

Những khúc hát đậm đà bản sắc dân tộc

Những khúc hát đậm đà bản sắc dân tộc

Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương với hoạt động 'Về nguồn' tại Tuyên Quang

Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương với hoạt động 'Về nguồn' tại Tuyên Quang

Lắng đọng với đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức '50 năm hoa lửa Truông Bồn'

Lắng đọng với đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức '50 năm hoa lửa Truông Bồn'

Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức '50 năm hoa lửa Truông Bồn'

Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức '50 năm hoa lửa Truông Bồn'

Đêm giao lưu văn nghệ 'thắm tình quân dân'

Đêm giao lưu văn nghệ 'thắm tình quân dân'

Nhớ lần đi dân vận năm ấy

Doanh nghiệp du lịch chiêu mộ sinh viên Đại học Vinh vào làm việc

Doanh nghiệp du lịch chiêu mộ sinh viên Đại học Vinh vào làm việc

450 triệu đồng dành cho 'Bữa ăn vì người bệnh nghèo'

450 triệu đồng dành cho 'Bữa ăn vì người bệnh nghèo'

Giao lưu 'Những ngôi sao quyết thắng'

Giao lưu 'Những ngôi sao quyết thắng'

Gặp gỡ 'Những ngôi sao quyết thắng'

Gặp gỡ 'Những ngôi sao quyết thắng'

Hàng trăm bệnh nhân cùng say sưa múa, hát tại bệnh viện

Hàng trăm bệnh nhân cùng say sưa múa, hát tại bệnh viện

Các nữ VĐV cháy hết mình trong đêm giao lưu VTV Cup tại Hà Tĩnh

Các nữ VĐV cháy hết mình trong đêm giao lưu VTV Cup tại Hà Tĩnh

Tiến sỹ Trương Quốc Dụng trong đời sống văn hóa người dân Thạch Khê

Tiến sỹ Trương Quốc Dụng trong đời sống văn hóa người dân Thạch Khê

Công diễn vở 'Huyền thoại Ngọn đồi đỏ'

Công diễn vở 'Huyền thoại Ngọn đồi đỏ'

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ tại Đà Nẵng

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ tại Đà Nẵng

Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Đông Dương

Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Đông Dương