Bão Mangkhut suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão Mangkhut suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải quân tham gia hộ đê ứng phó với bão số 6

Chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải quân tham gia hộ đê ứng phó với bão số 6

Phó Thủ tướng thị sát công tác ứng phó bão số 6

Phó Thủ tướng thị sát công tác ứng phó bão số 6

Tuyệt đối cấm phương tiện ra khơi khi mưa bão đang diễn ra

Tuyệt đối cấm phương tiện ra khơi khi mưa bão đang diễn ra

Phó Thủ tướng thị sát tuyến đê xung yếu và công tác ứng phó bão số 6

Phó Thủ tướng thị sát tuyến đê xung yếu và công tác ứng phó bão số 6

Tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó bão số 6, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan

Tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó bão số 6, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không chủ quan khi ứng phó với Bão số 6

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không chủ quan khi ứng phó với Bão số 6

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 chủ động đối phó với cơn bão số 6

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 chủ động đối phó với cơn bão số 6