Bằng Kiều: 'Mỹ Linh là người phụ nữ đầu tiên của tôi'

Bằng Kiều: 'Mỹ Linh là người phụ nữ đầu tiên của tôi'

Hồng Nhung 'bắt cóc' và hòa giọng ăn ý với Cục trưởng Quang Vinh

Hồng Nhung 'bắt cóc' và hòa giọng ăn ý với Cục trưởng Quang Vinh

Nhạc sĩ Dương Thụ lại 'Đánh thức tầm xuân'

Nhạc sĩ Dương Thụ lại 'Đánh thức tầm xuân'

Nhạc sĩ Dương Thụ: Chương trình đã 'đánh thức' tôi

Nhạc sĩ Dương Thụ: Chương trình đã 'đánh thức' tôi

Live Concert 'Đánh Thức Tầm Xuân' viết nên khoảnh khắc tuyệt vời giữa nhạc sĩ và ca sĩ

Live Concert 'Đánh Thức Tầm Xuân' viết nên khoảnh khắc tuyệt vời giữa nhạc sĩ và ca sĩ

Nhạc sĩ Dương Thụ tận tâm tập luyện cùng dàn nghệ sĩ cho Live Concert 'Đánh Thức Tầm Xuân'

Nhạc sĩ Dương Thụ tận tâm tập luyện cùng dàn nghệ sĩ cho Live Concert 'Đánh Thức Tầm Xuân'

Bằng Kiều nhiệt tình xúi giục và nhắc nhở nhạc sĩ Dương Thụ mở tiếp Cửa sổ âm nhạc số 4

Bằng Kiều nhiệt tình xúi giục và nhắc nhở nhạc sĩ Dương Thụ mở tiếp Cửa sổ âm nhạc số 4

Ca sĩ Nguyên Thảo với những kỷ niệm cùng nhạc sĩ Dương Thụ

Ca sĩ Nguyên Thảo với những kỷ niệm cùng nhạc sĩ Dương Thụ

Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh - 'Gia đình âm nhạc' của nhạc sĩ Dương Thụ

Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh - 'Gia đình âm nhạc' của nhạc sĩ Dương Thụ

Hồng Nhung bật mí sẽ song ca cùng Bằng Kiều trong Live Concert của nhạc sĩ Dương Thụ

Hồng Nhung bật mí sẽ song ca cùng Bằng Kiều trong Live Concert của nhạc sĩ Dương Thụ