Bản hùng ca chiến thắng của quân - dân Sóc Trăng

Bản hùng ca chiến thắng của quân - dân Sóc Trăng

Những sáng kiến góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Những sáng kiến góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Gặp lại cựu binh chiến dịch Điện Biên phủ: 'Quá khứ với tôi là một gia tài'

Gặp lại cựu binh chiến dịch Điện Biên phủ: 'Quá khứ với tôi là một gia tài'

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thế trận hậu cần nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thế trận hậu cần nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân tố chính trị-tinh thần góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân tố chính trị-tinh thần góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Ký ức về trận Mường Thanh của người chiến sỹ Điện Biên năm xưa

Ký ức về trận Mường Thanh của người chiến sỹ Điện Biên năm xưa