Thêm một sản phẩm du lịch mới

Thêm một sản phẩm du lịch mới

Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái

Hàng nghìn du khách tham gia 'Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái'

Hàng nghìn du khách tham gia 'Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái'

Lần đầu tiên tổ chức 'Lễ hội Tình yêu-Hòn Trống Mái' ở Thanh Hóa

Lần đầu tiên tổ chức 'Lễ hội Tình yêu-Hòn Trống Mái' ở Thanh Hóa

Hàng vạn du khách về dự Lễ hội 'Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm Sơn'

Hàng vạn du khách về dự Lễ hội 'Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm Sơn'

Khai mạc lễ hội tình yêu hòn Trống Mái

Khai mạc lễ hội tình yêu hòn Trống Mái

Trống Mái hát khúc tình ca

Trống Mái hát khúc tình ca