Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải được sự cho phép của Việt Nam

Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải được sự cho phép của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không có các hành động làm căng thẳng tình hình Biển Đông

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không có các hành động làm căng thẳng tình hình Biển Đông

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thử tên lửa gần quần đảo Trường Sa

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thử tên lửa gần quần đảo Trường Sa

Vũ khí Việt Nam uy hiếp lớn ở Biển Đông hơn cả chiến hạm Mỹ

Vũ khí Việt Nam uy hiếp lớn ở Biển Đông hơn cả chiến hạm Mỹ

Đối thoại Shangri-La 2016: Cần xem xét nghiêm túc vấn đề Biển Đông