Nổ ở nhà máy Hải Dương, 6 người thương vong: Lilama 69/3 báo cáo gì?

Nổ ở nhà máy Hải Dương, 6 người thương vong: Lilama 69/3 báo cáo gì?

Vụ nổ thùng oxy hóa lỏng ở nhà máy Lilama 69-3: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Vụ nổ thùng oxy hóa lỏng ở nhà máy Lilama 69-3: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Nổ lớn ở công ty Lilama Hải Dương, thêm quản đốc phân xưởng tử vong

Nổ lớn ở công ty Lilama Hải Dương, thêm quản đốc phân xưởng tử vong

Hải Dương: Danh tính 5 công nhân thương vong trong vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama

Hải Dương: Danh tính 5 công nhân thương vong trong vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama

Vụ nổ bình Oxy hóa lỏng tại Cty Lilama: Thêm một nạn nhân tử vong

Vụ nổ bình Oxy hóa lỏng tại Cty Lilama: Thêm một nạn nhân tử vong

Danh tính 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ tại Lilama Tứ Kỳ

Danh tính 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ tại Lilama Tứ Kỳ

Hải Dương: Nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama khiến 5 người thương vong