Lời xin lỗi muộn màng của kẻ nhận án tử gửi mẹ già

Lời xin lỗi muộn màng của kẻ nhận án tử gửi mẹ già

Biết mình sẽ nhận mức án cao nhất, Đào Vương Khanh đã khóc nghẹn nói lời xin lỗi mẹ già của mình và nhờ mẹ...
Nước mắt muộn màng của kẻ nhận án tử vì ma túy

Nước mắt muộn màng của kẻ nhận án tử vì ma túy

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá

'Người vận chuyển' 3kg ma túy đá lĩnh án tử hình

'Người vận chuyển' 3kg ma túy đá lĩnh án tử hình

Tử hình kẻ vận chuyển trái phép 3kg ma túy

Tử hình kẻ vận chuyển trái phép 3kg ma túy

Vận chuyển thuê 3 kg ma túy đá, gã thanh niên lĩnh án tử ở lần hầu tòa thứ 4

Vận chuyển thuê 3 kg ma túy đá, gã thanh niên lĩnh án tử ở lần hầu tòa thứ 4

Chân dung 'người vận chuyển' nhận giao 3 kg ma túy đá để lấy 30 triệu đồng tiền công

Chân dung 'người vận chuyển' nhận giao 3 kg ma túy đá để lấy 30 triệu đồng tiền công

Bắt thanh niên thuê ô tô vận chuyển 3kg ma túy đá để lấy 30 triệu tiền công

Bắt thanh niên thuê ô tô vận chuyển 3kg ma túy đá để lấy 30 triệu tiền công