Cứu nạn 03 ngư dân và tàu cá gặp nạn do áp thấp nhiệt đới

Cứu nạn 03 ngư dân và tàu cá gặp nạn do áp thấp nhiệt đới

Cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Tây Nam bộ

Cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Tây Nam bộ

Cứu thành công 3 ngư dân sau 2 ngày gặp nạn trên biển

Cứu thành công 3 ngư dân sau 2 ngày gặp nạn trên biển

Cứu thành công 3 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu thành công 3 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu 3 ngư dân sau 2 ngày lênh đênh trên biển

Cứu 3 ngư dân sau 2 ngày lênh đênh trên biển

Cứu thành công 3 ngư dân bị nạn trên biển

3 ngư dân gặp nạn vì áp thấp nhiệt đới

3 ngư dân gặp nạn vì áp thấp nhiệt đới

Tàu SAR kịp cứu ngư dân Bến Tre bị nạn trên biển

Tàu SAR kịp cứu ngư dân Bến Tre bị nạn trên biển

Cứu 3 ngư dân gặp nạn ngoài khơi Tây Nam Bộ trong áp thấp nhiệt đới

Cứu 3 ngư dân gặp nạn ngoài khơi Tây Nam Bộ trong áp thấp nhiệt đới