Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ

'Ốm nằm viện, Tướng Đồng Sỹ Nguyên vẫn hỏi Binh đoàn dạo này thế nào'

'Ốm nằm viện, Tướng Đồng Sỹ Nguyên vẫn hỏi Binh đoàn dạo này thế nào'

Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Bé trai 3 tuổi tử vong ở trường do vướng dây cổ áo

Bé trai 3 tuổi tử vong ở trường do vướng dây cổ áo

Bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non do sợi dây ở cổ áo ấm

Bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non do sợi dây ở cổ áo ấm

Bé trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non