Điều cả xe tải đổ xác lợn chết do lở mồm long móng xuống suối

Điều cả xe tải đổ xác lợn chết do lở mồm long móng xuống suối

Suối Cam Ly (Lâm Đồng) ngập xác lợn chết vì dịch bệnh

Suối Cam Ly (Lâm Đồng) ngập xác lợn chết vì dịch bệnh

Xác hàng chục con lợn lở mồm long móng nổi lềnh bềnh ở suối Cam Ly

Xác hàng chục con lợn lở mồm long móng nổi lềnh bềnh ở suối Cam Ly

Xác lợn chết do dịch bệnh bị vứt xuống suối Cam Ly

Xác lợn chết do dịch bệnh bị vứt xuống suối Cam Ly

Xác lợn nổi đầy mặt suối ở Lâm Đồng

Xác lợn nổi đầy mặt suối ở Lâm Đồng

Người dân vứt xác lợn chết trên suối Cam Ly ở Lâm Đồng

Người dân vứt xác lợn chết trên suối Cam Ly ở Lâm Đồng

Người dân trong vùng dịch vứt xác lợn xuống suối

Vụ 700 cây thông 3 lá ở Lâm Đồng bị chết, 3 cán bộ bị phê bình

Khởi tố vụ án hơn 600 cây thông ở Lâm Đồng bị đầu độc

Lâm Đồng: Khởi tố vụ đầu độc hàng trăm cây thông

Vụ gần 700 cây thông bị đầu độc: Phê bình, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan

Bất lực giữ rừng thông

Lâm Đồng: Hàng trăm cây thông lại bị đầu độc

Hơn 670 cây thông bị khoan lỗ, tiêm thuốc độc chờ chết

Hơn 670 cây thông bị khoan lỗ, tiêm thuốc độc chờ chết