Chủ tịch xã Hoàng Động và huyện Thủy Nguyên, ai gian dối?

Chủ tịch xã Hoàng Động và huyện Thủy Nguyên, ai gian dối?

Chính quyền huyện Thủy Nguyên chưa nắm được tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng...
Một cán bộ ở Hải Phòng bị chuyển công tác vì... đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Một cán bộ ở Hải Phòng bị chuyển công tác vì... đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Một cán bộ TM&MT ở Hải Phòng bị chuyển công tác vì… lỗi đánh máy vênh gần 300 tỷ đồng

Một cán bộ TM&MT ở Hải Phòng bị chuyển công tác vì… lỗi đánh máy vênh gần 300 tỷ đồng

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Chuyển công tác cán bộ đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Chuyển công tác cán bộ đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Hiệu ứng thua lỗ dây chuyền từ dịch tả lợn

Hiệu ứng thua lỗ dây chuyền từ dịch tả lợn