Khởi tố đối tượng giả bán cổ vật, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của khách hàng

Khởi tố đối tượng giả bán cổ vật, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của khách hàng

Tạm giam kẻ lừa đảo bán cổ vật, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Tạm giam kẻ lừa đảo bán cổ vật, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Người đàn ông bị lừa một tỷ khi đi săn cổ vật

Người đàn ông bị lừa một tỷ khi đi săn cổ vật

Lừa người săn tìm cổ vật bằng kim loại, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Lừa người săn tìm cổ vật bằng kim loại, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Thanh Hóa: Ôm 1 tỷ tiền đặt cọc mua tượng quí rồi 'quỵt' luôn

Thanh Hóa: Ôm 1 tỷ tiền đặt cọc mua tượng quí rồi 'quỵt' luôn

'Mất trắng' 1 tỷ đồng vì muốn mua bức tượng bằng kim loại quí

'Mất trắng' 1 tỷ đồng vì muốn mua bức tượng bằng kim loại quí

Người sưu tầm cổ vật bị lừa mất 1 tỷ đồng mua tượng đá quý... không có thật

Người sưu tầm cổ vật bị lừa mất 1 tỷ đồng mua tượng đá quý... không có thật

'Nổ' có bức tượng kim loại quý, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

'Nổ' có bức tượng kim loại quý, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Mất 1 tỷ đồng vì bị lừa mua đá quý

Mất 1 tỷ đồng vì bị lừa mua đá quý

Lừa đảo tượng kim loại là cổ vật quý, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Lừa đảo tượng kim loại là cổ vật quý, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Mê cổ vật, người đàn ông ở Thanh Hóa bị lừa mất 1 tỷ đồng

Mê cổ vật, người đàn ông ở Thanh Hóa bị lừa mất 1 tỷ đồng

Thanh Hóa: Đối tượng ở Bình Dương lừa mua cổ vật rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thanh Hóa: Đối tượng ở Bình Dương lừa mua cổ vật rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Người quen quê Bình Dương biến mất cùng 1 tỉ đồng đặt cọc và bức tượng quý

Người quen quê Bình Dương biến mất cùng 1 tỉ đồng đặt cọc và bức tượng quý