Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Gia Lai về công tác Thi hành án dân sự

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Gia Lai về công tác Thi hành án dân sự

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ

Buộc thôi việc đối với các cán bộ trốn nợ

Buộc thôi việc đối với các cán bộ trốn nợ

Hàng loạt cán bộ tỉnh bỏ nhiệm sở vì 'vướng'… nợ nần

Hàng loạt cán bộ tỉnh bỏ nhiệm sở vì 'vướng'… nợ nần

Gia Lai: 2 cán bộ bỏ nhiệm sở đã gửi đơn xin thôi việc

Gia Lai: 2 cán bộ bỏ nhiệm sở đã gửi đơn xin thôi việc

Gia Lai: Nhiều cán bộ bỏ nhiệm sở vì 'vướng'... nợ nần

Gia Lai: Nhiều cán bộ bỏ nhiệm sở vì 'vướng'... nợ nần

Báo động tệ nạn cờ bạc, vay nóng trong cán bộ công chức

Báo động tệ nạn cờ bạc, vay nóng trong cán bộ công chức

Nhiều cán bộ ở Gia Lai… bặt vô âm tín!

Nhiều cán bộ ở Gia Lai… bặt vô âm tín!

Lập hội đồng xử lý cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai nghỉ việc vì bị đòi nợ

Lập hội đồng xử lý cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai nghỉ việc vì bị đòi nợ

Gia Lai: Công chức bỏ nhiệm sở để…trốn nợ?

Gia Lai: Công chức bỏ nhiệm sở để…trốn nợ?

Nhiều cán bộ Gia Lai rời nhiệm sở, cắt đứt liên lạc vì vướng nợ nần

Nhiều cán bộ Gia Lai rời nhiệm sở, cắt đứt liên lạc vì vướng nợ nần

Xã hội đen tìm đến công sở để đòi nợ, cán bộ 'mất tăm'

Xã hội đen tìm đến công sở để đòi nợ, cán bộ 'mất tăm'

Gia Lai: Vướng nợ nần, nhiều cán bộ bỏ nhiệm sở

Gia Lai: Vướng nợ nần, nhiều cán bộ bỏ nhiệm sở

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ

Gia Lai: Cán bộ Sở Nội vụ, Thi hành án bỏ nhiệm sở vì... bị đòi nợ