Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Ăn theo đợt nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương, một số mặt hàng như áo chống nắng, dịch vụ giao đồ...
Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Chồng mang bao tải tiền lẻ 2.000 đồng mua điện thoại 23 triệu tặng vợ

Chồng mang bao tải tiền lẻ 2.000 đồng mua điện thoại 23 triệu tặng vợ

Mang bao tải tiền mệnh giá 1- 2 nghìn đồng mua điện thoại xịn tặng vợ 8/3

Mang bao tải tiền mệnh giá 1- 2 nghìn đồng mua điện thoại xịn tặng vợ 8/3

Mang bao tải tiền lẻ 2.000 đồng mua điện thoại 23 triệu tặng vợ nhân ngày 8/3

Mang bao tải tiền lẻ 2.000 đồng mua điện thoại 23 triệu tặng vợ nhân ngày 8/3

Mang bao tải tiền lẻ 1.000 - 2.000 đồng mua điện thoại 23 triệu tặng vợ 8/3