Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

Bộ Nội vụ nói gì về việc Lào Cai sáp nhập Sở Giao thông và Xây dựng?

Bộ Nội vụ nói gì về việc Lào Cai sáp nhập Sở Giao thông và Xây dựng?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ cách lọc tiến sĩ giấy

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ cách lọc tiến sĩ giấy

Sáp nhập sở trước khi sáp nhập bộ, có phải 'quy trình ngược?'

Sáp nhập sở trước khi sáp nhập bộ, có phải 'quy trình ngược?'

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Sẽ báo cáo Thủ tướng vụ PGĐ Sở Ngoại vụ 'siêu tốc'

Sẽ báo cáo Thủ tướng vụ PGĐ Sở Ngoại vụ 'siêu tốc'

Gần 35.000 người 'nhường ghế' trước tuổi, nóng chuyện sáp nhập sở, ngành

Gần 35.000 người 'nhường ghế' trước tuổi, nóng chuyện sáp nhập sở, ngành

Cảnh báo thừa cấp phó khi sáp nhập bộ máy

Cảnh báo thừa cấp phó khi sáp nhập bộ máy

Bộ Nội vụ thiết kế bộ lọc 'thạc sĩ giấy, tiến sĩ giấy'

Bộ Nội vụ thiết kế bộ lọc 'thạc sĩ giấy, tiến sĩ giấy'

Bộ Nội vụ nói về tình trạng quá nhiều cấp phó, bổ nhiệm 'thần tốc'

Bộ Nội vụ nói về tình trạng quá nhiều cấp phó, bổ nhiệm 'thần tốc'

Cục Truyền thông Bộ Công an được phép có 13 cục phó đến năm 2021

Cục Truyền thông Bộ Công an được phép có 13 cục phó đến năm 2021

Lợi dụng chính sách thu hút nhân tài để 'cài cắm', bổ nhiệm người thân?

Lợi dụng chính sách thu hút nhân tài để 'cài cắm', bổ nhiệm người thân?

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Bỏ tổng cục ở Bộ Công an, cấp phó nhiều lên là đương nhiên

Bỏ tổng cục ở Bộ Công an, cấp phó nhiều lên là đương nhiên

Thừa cấp phó sau sáp nhập: Sắp xếp theo lộ trình!

Thừa cấp phó sau sáp nhập: Sắp xếp theo lộ trình!

Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an

Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an