Thuế thuốc lá càng thấp, gánh nặng xã hội càng cao

Thuế thuốc lá càng thấp, gánh nặng xã hội càng cao

Tăng thuế quá thấp, giá thuốc lá tại Việt Nam rẻ bèo

Tăng thuế quá thấp, giá thuốc lá tại Việt Nam rẻ bèo

Thuế là chính sách quan trọng và hiệu quả nhất

Thuế là chính sách quan trọng và hiệu quả nhất

Thuế cao sẽ kéo giảm tác hại từ thuốc lá

Thuế cao sẽ kéo giảm tác hại từ thuốc lá

Tăng thuế để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, tăng thu ngân sách

Tăng thuế để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, tăng thu ngân sách

Tăng thuế đối với thuốc lá lên kịch khung: Lợi cả đôi đường

Tăng thuế đối với thuốc lá lên kịch khung: Lợi cả đôi đường

Bộ Y tế ủng hộ thu thuế thuốc lá từ 2.000 – 5.000 đồng/bao

Bộ Y tế ủng hộ thu thuế thuốc lá từ 2.000 – 5.000 đồng/bao

Thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá tại Việt Nam còn thấp

Thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá tại Việt Nam còn thấp

Đề xuất thu thuế 2.000-5.000 đồng một bao thuốc lá

Đề xuất thu thuế 2.000-5.000 đồng một bao thuốc lá

Tăng thuế thuốc lá để giảm tiêu dùng

Tăng thuế thuốc lá để giảm tiêu dùng

Hủy hàng lậu là lãng phí!

Hủy hàng lậu là lãng phí!

Đề xuất áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt 2.000 – 5.000/bao thuốc lá

Đề xuất áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt 2.000 – 5.000/bao thuốc lá

Thuế thuốc lá: Nên tăng hay giảm thuế suất?

Thuế thuốc lá: Nên tăng hay giảm thuế suất?

Đề xuất tăng thuế với thuốc lá: Chuyên gia chê thấp, muốn tăng gấp 5

Đề xuất tăng thuế với thuốc lá: Chuyên gia chê thấp, muốn tăng gấp 5