Xây dựng đội ngũ luật sư Thủ đô đủ về số lượng và mạnh về chất lượng

Xây dựng đội ngũ luật sư Thủ đô đủ về số lượng và mạnh về chất lượng

Ngày 11-4, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đoàn Luật...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn: Xây dựng Đoàn Luật sư Hà Nội thực sự là mái nhà chung của các thành viên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn: Xây dựng Đoàn Luật sư Hà Nội thực sự là mái nhà chung của các thành viên

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Luật sư Đào Ngọc Chuyền được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Đào Ngọc Chuyền được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa X

Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa X

Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội