Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy các thi thể dưới sông

Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy các thi thể dưới sông

Tang thương xóm chợ và nỗi đau mang tên đuối nước

Tang thương xóm chợ và nỗi đau mang tên đuối nước

Trắng đêm tìm kiếm 3 học sinh đuối nước

Tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước khi tắm sông ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước khi tắm sông ở Gia Lai

Gia Lai: Tìm thấy 2 trên 3 học sinh mất tích

Gia Lai: Tìm thấy 2 trên 3 học sinh mất tích

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Đã tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước

Đã tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước

Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Ba

Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy 3 thi thể học sinh bị đuối nước thương tâm

Tìm thấy 3 thi thể học sinh bị đuối nước thương tâm

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Giăng lưới tìm thi thể 3 học sinh bị mất tích khi tắm sông ở Gia Lai

Giăng lưới tìm thi thể 3 học sinh bị mất tích khi tắm sông ở Gia Lai

3 học sinh mất tích trên sông Ba, thi thể cuốn trôi hơn 3km

3 học sinh mất tích trên sông Ba, thi thể cuốn trôi hơn 3km

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy các thi thể dưới sông

Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy các thi thể dưới sông

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy hai học sinh

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy hai học sinh

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích ở Gia Lai

Vụ 3 học sinh mất tích trên sông Ba: Đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh

Vụ 3 học sinh mất tích trên sông Ba: Đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh

Gia Lai: 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Gia Lai: 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Gia Lai: rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh lớp 9 bị đuối nước mất tích

Gia Lai: rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh lớp 9 bị đuối nước mất tích

Gia Lai: Xót xa 3 học sinh mất tích khi đi tắm sông

Gia Lai: Xót xa 3 học sinh mất tích khi đi tắm sông

Ba học sinh mất tích khi đi tắm sông, hàng trăm người tham gia tìm kiếm

Ba học sinh mất tích khi đi tắm sông, hàng trăm người tham gia tìm kiếm

3 học sinh mất tích trên đường đi học về nghi bị đuối nước

3 học sinh mất tích trên đường đi học về nghi bị đuối nước

3 học sinh ở Gia Lai mất tích khi đi tắm sông

3 học sinh ở Gia Lai mất tích khi đi tắm sông

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi đuối nước trên sông Ba

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi đuối nước trên sông Ba

Trốn học thêm đi bơi, 3 học sinh lớp 9 nghi đuối nước thiệt mạng

Trốn học thêm đi bơi, 3 học sinh lớp 9 nghi đuối nước thiệt mạng

Huy động trên 600 người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm sông ở Gia Lai

Huy động trên 600 người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm sông ở Gia Lai

Hơn 600 người tìm 3 học sinh mất tích trên sông Ba

Hơn 600 người tìm 3 học sinh mất tích trên sông Ba

600 người đang tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm suối

600 người đang tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm suối

Hàng trăm người tìm kiếm 3 nam sinh mất tích khi đi tắm sông

Hàng trăm người tìm kiếm 3 nam sinh mất tích khi đi tắm sông

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi bị đuối nước

Tìm kiếm 3 học sinh mất tích nghi bị đuối nước

600 người đổ đi tìm 3 học sinh lớp 9 mất tích

600 người đổ đi tìm 3 học sinh lớp 9 mất tích

Ba học sinh mất tích trên sông Ba

Ba học sinh mất tích trên sông Ba