Đảng ủy cùng các tổ chức đoàn thể Bộ Công Thương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đảng ủy cùng các tổ chức đoàn thể Bộ Công Thương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lặng lẽ mưu sinh giữa đêm khuya trước giờ bão đổ bộ

Lặng lẽ mưu sinh giữa đêm khuya trước giờ bão đổ bộ

Đảng ủy Bộ Công Thương học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đảng ủy Bộ Công Thương học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Trao huy hiệu 80 tuổi Đảng cho nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương

Trao huy hiệu 80 tuổi Đảng cho nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương

Công nghiệp 4.0 - Xu thế, tác động và định hướng

Công nghiệp 4.0 - Xu thế, tác động và định hướng

Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đảng

Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Đảng bộ Bộ Công Thương: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Chuyện nhỏ ở Cự Khối

Chuyện nhỏ ở Cự Khối