'Tác giả' súng bắn lưới 'có duyên' với tội phạm ma túy

'Tác giả' súng bắn lưới 'có duyên' với tội phạm ma túy

Bắt tàu vận chuyển hơn 2.800 tấn than bất hợp pháp

Bắt tàu vận chuyển hơn 2.800 tấn than bất hợp pháp

Giả người dân đi làm ăn, thuê xe taxi vận chuyển ma túy ra Thủ đô tiêu thụ

Giả người dân đi làm ăn, thuê xe taxi vận chuyển ma túy ra Thủ đô tiêu thụ

Giả người dân đi làm ăn, thuê xe taxi vận chuyển ma túy ra Thủ đô tiêu thụ

Giả người dân đi làm ăn, thuê xe taxi vận chuyển ma túy ra Thủ đô tiêu thụ

Thanh Hóa: Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy trong ngày, thu giữ hơn chục kg 'hàng trắng'

Thanh Hóa: Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy trong ngày, thu giữ hơn chục kg 'hàng trắng'

CSGT Thanh Hóa bắt 2 vụ vận chuyển ma túy lớn cùng súng

CSGT Thanh Hóa bắt 2 vụ vận chuyển ma túy lớn cùng súng

CSGT bắt 2 vụ vận chuyển 12kg ma túy cùng súng đạn

Thanh Hóa bắt hai vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy

Bắt giữ số lượng lớn ma túy đá và 'hàng nóng'