Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể 9X mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể 9X mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích khi đi tìm gỗ quý

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích khi đi tìm gỗ quý

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở hồ thủy điện Thác Mơ

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây, một người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây, một người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Lại xảy ra lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mơ, 1 nam thanh niên mất tích

Lại xảy ra lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mơ, 1 nam thanh niên mất tích

Lại thêm vụ lật thuyền tại Hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích

Lại thêm vụ lật thuyền tại Hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích

Đi tìm gỗ hương, một người mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gỗ hương, một người mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ