6 dự án 'khủng' tại Khánh Hòa lọt tầm ngắm thanh tra của 'ông lớn' nào?

6 dự án 'khủng' tại Khánh Hòa lọt tầm ngắm thanh tra của 'ông lớn' nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa chỉ đạo các sở, ngành quản lý chặt chẽ và điều tra, xác...
Khánh Hòa: 'Khai tử' cho loại đất ở không hình thành đơn vị ở

Khánh Hòa: 'Khai tử' cho loại đất ở không hình thành đơn vị ở

Liên doanh để chuyển đất công vào tay tư nhân

Liên doanh để chuyển đất công vào tay tư nhân

Liên doanh để chuyển đất công vào tay tư nhân

Liên doanh để chuyển đất công vào tay tư nhân

Đấu giá đất, 'liều thuốc' minh bạch ngăn chặn thất thoát ngân sách

Đấu giá đất, 'liều thuốc' minh bạch ngăn chặn thất thoát ngân sách

Khánh Hòa có tân chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Điểm mặt những 'quan lớn'… 'ngã ngựa' năm Hợi

Điểm mặt những 'quan lớn'… 'ngã ngựa' năm Hợi

2019 - 'lò đã nóng' như thế đó

2019 - 'lò đã nóng' như thế đó

Khánh Hòa: Việc công ách tắc vì khuyết chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa: Việc công ách tắc vì khuyết chủ tịch tỉnh

Lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật năm 2019: Từ khiển trách, cảnh cáo tới vòng lao lý

Lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật năm 2019: Từ khiển trách, cảnh cáo tới vòng lao lý

Vì sao Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị cách chức?

Vì sao Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị cách chức?

Nhân sự tuần qua: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị cách chức, 2 Bộ có tân Thứ trưởng

Nhân sự tuần qua: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị cách chức, 2 Bộ có tân Thứ trưởng

Cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức, xóa tư cách lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức, xóa tư cách lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Đức Vinh

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Đức Vinh

Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh, xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh, xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng cách chức chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất, tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất, tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Ban Bí thư thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân có vi phạm tại tỉnh Khánh Hòa

Ban Bí thư thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân có vi phạm tại tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Khánh Hòa: Công bố quyết định cách tất cả các chức vụ Đảng đối với lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh

Khánh Hòa: Công bố quyết định cách tất cả các chức vụ Đảng đối với lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh

Công bố quyết định kỉ luật đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỉ luật đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo Khánh Hòa của Ban bí thư

Công bố quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo Khánh Hòa của Ban bí thư

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Dự án BT 1.200 tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang 2 năm làm được 200m

Dự án BT 1.200 tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang 2 năm làm được 200m

Các dự án BT liên quan sai phạm của lãnh đạo Khánh Hòa

Các dự án BT liên quan sai phạm của lãnh đạo Khánh Hòa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Vung tay ký ẩu, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Vung tay ký ẩu, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Ban Bí thư kỷ luật một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Ban Bí thư kỷ luật một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Vì sao Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị cách mọi chức vụ trong Ðảng?

Vì sao Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị cách mọi chức vụ trong Ðảng?

Ban Bí thư cách chức 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Ban Bí thư cách chức 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và cán bộ

Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị cách hết chức vụ Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị cách hết chức vụ Đảng

Kỷ luật nhiều cán bộ ở Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Kỷ luật nhiều cán bộ ở Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Cách chức trong Đảng 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Cách chức trong Đảng 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Cách chức vụ Đảng của loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Cách chức vụ Đảng của loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa